Guerila vina

Planina 111
5270 Ajdovščina, Slovenija

Zmago Petrič

vinogradnik

00386 41 616 091
guerila@guerila.si

Martin Gruzovin

prodaja

00386 51 660 265
martin.gruzovin@guerila.siBiodinamična vina - Biodynamic wines

Vipavska dolina

O nas

Ime mi je Zmagoslav Petrič. Guerila je plod mojih idej, sanj, hotenj in trme.

Rojen sem leta 1956 v kmečki družini. Istega leta je moj oče Jožef prejel priznanje za grozdje stare sorte pinela. Slučaj ali usoda? Spomini iz otroštva me vračajo v čas dela na majhni kmetiji, v vinograd, v klet. Na skromnost, iskrenost, odgovornost, spoštovanje in ljubezen do zemlje, narave in bližnjega. Oče je name nezavedno prenesel te vrednote in me izoblikoval v trdnega, klenega človeka. To prenašam naprej na svojo družino, sodelavce in ljudi, ki me obkrožajo. Pravijo, da človek lahko zbeži s kmetije, a kmetija iz njegovega srca nikoli …

Leta 2005 je v meni dozorela odločitev in nastala je Guerila, danes biodinamična vinogradniška kmetija na Planini pri Ajdovščini v Vipavski dolini. Izbral sem po svoji presoji najboljše lege in na njih zasadil vinograde z lokalnimi sortami.

Zgradil sem moderno vinsko klet. V svoji ideji o vinogradništvu verjamem v popolno spoštovanje narave. Verjamem, da se avtentično vino rodi v vinogradu in v kleti le dozori v svoji popolnosti. Popolni ekosistemi v naravi obstajajo le tam, kjer človek sodeluje z naravo. Ključ življenja je v harmonjii in ravnovesju, zato v vinogradu in kleti sledimo biodinamičnim načelom.

Z uporabo biodinamičnih pripravkov v vinograde vnašamo in širimo mikrofloro, povezujemo rastline s kozmičnimi silami in razvijamo ter spodbujamo lastno odpornost organizmov.

Z večanjem organske mase ter škropljenjem z gnojem iz roga in kremenom hkrati vnašamo življenjsko energijo. Z uporabo komposta in zelenega gnojenja skrbimo za oživljanje zemlje in biološko raznovrstnost, ki je pogoj za zdravje in harmonijo vinograda.

Opravila v njih potekajo, v kolikor je le mogoče, skladno z naravnimi cikli biodnamičnega koledarja.

Vinogradi

Vinogradi so srce naše kmetije; zasajeni so z večinoma lokalnimi sortami.

Tla naših vinogradov so skromna. So zmes peska, peščenjaka, laporovca, apnenca in gline eocenske starosti. Z razpadanjem laporja nastanejo glinasti delci, ki so bogati z mineralnimi snovmi.

Vsi naši vinogradi ležijo na južnih legah vipavskih brd, ki se že spogledujejo s Krasom. Južne lege na strmih pobočjih omogočajo dobro prevetrenost, visoka temperaturna nihanja med dnevom in nočjo ter optimalno osončenost.

Vsi naši vinogradi so terasaste oblike in v vseh je vzgojna oblika enojni Guyot. Pri obrezovanju skrbno pazimo, da trsu ne povzročamo prevelikih rezov, tako omogočamo pretok notranjih sokov trte in ohranjamo njeno vitalnost.

Lege vinogradov