Guerila vina

Planina 111
5270 Ajdovščina, Slovenija

Zmago Petrič

vinogradnik

00386 41 616 091
guerila@guerila.si

Martin Gruzovin

prodaja

00386 51 660 265
martin.gruzovin@guerila.siBiodinamična vina - Biodynamic wines

Vipavska dolina

O nas

Ime mi je Zmagoslav Petrič. Guerila je plod mojih idej, sanj, hotenj in trme.

Rojen sem leta 1956 v kmečki družini. Istega leta je moj oče Jožef prejel priznanje za grozdje stare sorte pinela. Slučaj ali usoda? Spomini iz otroštva me vračajo v čas dela na majhni kmetiji, v vinograd, v klet. Na skromnost, iskrenost, odgovornost, spoštovanje in ljubezen do zemlje, narave in bližnjega. Oče je name nezavedno prenesel te vrednote in me izoblikoval v trdnega, klenega človeka. To prenašam naprej na svojo družino, sodelavce in ljudi, ki me obkrožajo. Pravijo, da človek lahko zbeži s kmetije, a kmetija iz njegovega srca nikoli …

Leta 2005 je v meni dozorela odločitev in nastala je Guerila, danes biodinamična vinogradniška kmetija na Planini pri Ajdovščini v Vipavski dolini. Izbral sem po svoji presoji najboljše lege in na njih zasadil vinograde z lokalnimi sortami.

Zgradil sem moderno vinsko klet. V svoji ideji o vinogradništvu verjamem v popolno spoštovanje narave. Verjamem, da se avtentično vino rodi v vinogradu in v kleti le dozori v svoji popolnosti. Popolni ekosistemi v naravi obstajajo le tam, kjer človek sodeluje z naravo. Ključ življenja je v harmonjii in ravnovesju, zato v vinogradu in kleti sledimo biodinamičnim načelom.

Vinogradi

Vinogradi so srce naše kmetije; zasajeni so z večinoma lokalnimi sortami.

Tla naših vinogradov so skromna. So zmes peska, peščenjaka, laporovca, apnenca in gline eocenske starosti. Z razpadanjem laporja nastanejo glinasti delci, ki so bogati z mineralnimi snovmi.

Vsi naši vinogradi ležijo na južnih legah vipavskih brd, ki se že spogledujejo s Krasom. Južne lege na strmih pobočjih omogočajo dobro prevetrenost, visoka temperaturna nihanja med dnevom in nočjo ter optimalno osončenost.

Vsi naši vinogradi so terasaste oblike in v vseh je vzgojna oblika enojni Guyot. Pri obrezovanju skrbno pazimo, da trsu ne povzročamo prevelikih rezov, tako omogočamo pretok notranjih sokov trte in ohranjamo njeno vitalnost.

Z uporabo biodinamičnih pripravkov v vinograde vnašamo in širimo mikrofloro, povezujemo rastline s kozmičnimi silami in razvijamo ter spodbujamo lastno odpornost organizmov.

Z večanjem organske mase ter škropljenjem z gnojem iz roga in kremenom hkrati vnašamo življenjsko energijo. Z uporabo komposta in zelenega gnojenja skrbimo za oživljanje zemlje in biološko raznovrstnost, ki je pogoj za zdravje in harmonijo vinograda.

Opravila v njih potekajo, v kolikor je le mogoče, skladno z naravnimi cikli biodnamičnega koledarja.

Lege vinogradov

Vina

Vina Guerila so odraz biodinamične pridelave in vipavske kletarske tradicije.

Grozdje za naša vina pridelamo sami. Trgatev poteka ročno in če le moremo, tržemo na dan za cvet ali plod. Počakamo, da je grozdje resnično zrelo, saj je zdravo in zrelo grozdje pogoj biodinamičnega kletarjenja. Fermentacije so izključno spontane, prav tako poteka spontano tudi biološki razkis. Stekleničimo brez filtracije. Vsa dela v kleti opravljamo skladno z biodinamičnim koledarjem.

Vina Guerila, tri linije:

Guerila classic je sveža linija vin, ki po kratki maceraciji zorijo v inox posodah. Ohranjajo značilno sortno aromo in okus. Namenjena so sproščenemu uživanju ob vsaki priložnosti.