Avtorji

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Besedila: Guerila in Rdeči oblak (www.rdecioblak.si)
Oblikovanje: KOFEIN (www.kofein.si)
Fotografija: Mare Mutić

Tehnična realizacija: Arctur (web@arctur.si)

 Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

 

Naročanje na novice >